U bent hier

Algemene beschrijving

Aanbod

Wij profileren ons als 'draaischijf van ouderenzorg' met een ruime waaier van voorzieningen: woon- en zorgcentra (rusthuizen), centra voor kortverblijf, dagzorgcentra, kleinschalig wonen voor personen met dementie, serviceflats maar ook het co-partnerschap van het expertisecentrum dementie. De schaalvergroting en de differentiatie van het aanbod die sinds 2004 werd doorgevoerd geldt als een uitdrukkelijke strategische politiek. Deze is voornamelijk ingegeven vanuit een zorginhoudelijke bekommernis. Op deze wijze kunnen immers de nodige stafdiensten worden aangeworven die het zorgpersoneel kunnen ondersteunen.

Ambitie

Onze ambitie is een hoogstaand en kwalitatief aanbod aan diverse ouderenvoorzieningen aan te bieden. Wij menen dat een aantal randvoorwaarden hiervoor zijn vervuld. Onze infrastructuur, gebouw (of gerenoveerd) in de periode 2004-2012, is eigentijds en kenmerkt zich door een hoge comfortgraad: mooie gezellige livings, kamers van ruim 24m³ (tot 30m² in Riemst). Bijzonder is telkenmale de zeer centrale ligging in het hart van de stad waardoor maatschappelijke integratie verzekerd is. Wij opteren tevens voor een innovatief zorgbeleid door nieuwe inzichten uit de psychogeriatrie te implementeren maar ook door actief te publiceren over omgangsvormen, begeleidinsgmethodieken en zorgvisie (voornamelijk voor personen met dementie). Tenslotte willen wij mede lacunes in het zorglandschap verhelpen: zo ontwikkelde onze vzw de 'thuisbegeleidingsdienst dementie' en stond zij in Limburg aan de wieg van het zorgtraject 'jongdementie'

Partners