U bent hier

Charter

Engagementsverklaring kwalitatieve stages verpleegkunde in Limburgse woonzorgcentra

Op initiatief van de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij (POM) Limburg ondertekenden op 5 september 2012 vertegenwoordigers van de 5 Limburgse scholen met een opleiding verpleegkunde en vertegenwoordigers van de diverse netten van de Limburgse woonzorgcentra een engagementsverklaring ter bevordering van kwalitatieve stages en stagementorschap verpleegkunde. Het charter bevat  concrete streefdoelen, gaande van het onthaal van de stagiair tot en met de begeleiding en evaluatie. Door de kwaliteit van de stages verpleegkunde en de stagebegeleiding in de Limburgse woonzorgcentra te verhogen, wil POM Limburg de studenten verpleegkunde maximale kansen bieden voor het behalen van een diploma en hen optimaal voorbereiden op hun professionele loopbaan, mogelijk in een woonzorgcentrum.

Met de ondertekening van de engagementsverklaring “streefdoelen voor kwalitatieve stage en stagementorschap verpleegkunde in Limburgse woonzorgcentra” engageren de ondertekenaars hun organisatie om de naleving van het charter structureel in te bouwen als vereiste bij de toekenning van stageplaatsen verpleegkunde in Limburgse woonzorgcentra. De ondertekenaars verbinden zich en hun organisatie tot het wegwerken van de drempels voor kwalitatieve stage en stagementorschap verpleegkunde in Limburgse woonzorgcentra en opleidingsinstellingen, en tot werk te maken van de streefdoelen zoals geformuleerd in dit charter. Dit met inachtneming van de fasering in het behalen van de streefdoelen, zoals geformuleerd in het charter. De digitale tool www.kwasta.be kan helpen met de kwaliteitsmeting.

Limburgse woonzorgcentra die wensen te participeren aan de engagementsverklaring kunnen zich inschrijven via een het charter.